Vodopád Černá strž ze Zadních Hamrů (2019/03)

Trasa: Ze zadních Hamrů po Kávové cestě podél Černého potoka k vodopádu Černá strž.

Přidat komentář